Programowanie współbieżne, Języki programowania, Aplikacje, Gry

Publikacje

Programowanie wielowątkowych gier w języku C++ ([download#3#hits])

  • Podstawy teoretyczne dotyczące synchronizacji wątków
  • Opis jednych z wielu metod synchronizacji wątków w języku C++
  • Zwrócenie uwagi na często pojawiające się błędy w programowaniu w języku C++ (volatile, itp …).
  • Przedstawienie modelu pamięci programowania aplikacji w C++  (niezbędne do zrozumienia zasad pisania poprawnych programów)
  • Krótki zarys OpenMP
  • Uwagi dla programistów gier