Elementy użyte przy budowie projektu

Lista elementów

U1 ATmega8515 - mikrokontroler
U2, U4, U5, U6, U7 74HCT573 - zatrzask
U3 CY62256-55PC - statyczna pamięć RAM
U8 74HCT02 - 4 bramki NOR
U9 74HCT139 - 2 demultipleksery 4-bitowe
U10 74HCT04 - 6 bramek NOT
U11 74HCT688 - komparator 8-bitowy
U12 74HCT541 - 8-bitowy bufor trójstanowy
U13 MC7805 - stabilizator scalony 5V
Q1 8MHz - rezonator kwarcowy
C1,C2 100pF
C3 10 μF
C4-C8 100nF
R1 1kΩ
R2-R810 10 kΩ
S1 przycisk
JP1 - JP4 8 pinów podwójnych
JP5 5 pinów podwójnych
JP6 - JP8 8 pinów pojedynczych
JP9 2 piny pojedyncze