Programowanie współbieżne, Języki programowania, Aplikacje, Gry

Volatile a publikacja obiektu w C++

Grudzień 5th, 2009 Marcin Borowiec

W jednym z poprzednich wpisów pisałem o problemie publikacji obiektu w programie wielowątkowym. Podałem wtedy bardzo prosty przykład kodu w pseudo asemblerze. Z kolei w  języku C++ publikacja mogła by wyglądać następująco:

bool gotowe = false;
Object *object = 0;
// ...
object = new Object(a,b,c);
gotowe = true;

Jak już wiemy abyśmy mieli gwarancje że object będzie dostępny jak tylko zmienna gotowe zmieni wartość na true, musimy upewnić się, że zapisy nie zostaną przeniesione przed inne zapisy i odczyty nie zostaną przeniesione za inne odczyty. W przypadku języków C# czy Java coś takiego możemy wymusić za pomocą deklaracji gotowe jako volatile. Niestety albo na szczęście standard C++ nic takiego nie przewiduje. W takim razie co należy zrobić aby uzyskać możliwość publikowania obiektu?

  • Jeśli nasz program będzie uruchamiany wyłącznie na procesorach x86 możemy zadeklarować gotowe jako volatile. To w zupełności wystarczy, gdyż model tej architektury jest stosunkowo mocny (Po szczegóły odsyłam do moich poprzednich wpisów).
  • Jeśli nasz program będziemy kompilować wyłącznie w Visual C++ 2005 lub nowszym, podobnie jak w poprzednich punkcie mamy gwarancje że volatile zadziała. Także dla kompilacji pod IA64. Jest to specjalna właściwość kompilatora Microsoftu.
  • W pozostałych przypadkach musimy albo opakować odwołania do gotowe w sekcję krytyczną albo użyć specjalistycznej biblioteki, z funkcją która wymuszą odpowiednie memory barrier. (Co prowadzi do oszczędności czasu procesora w stosunku do sekcji krytycznej).

Odnosząc się do słówka volatile pozostają jeszcze dwa pytania. Czy w takim razie volatile jest prawie całkiem bezużyteczne? oraz co o volatile mówi przyszły standard C++ 0x? Na te pytania postaram się odpowiedzieć, w któryś z kolejnych postów.